Welcome to www.miteam.com by adidas

mi Team enables you to create your own team wear by choosing from numerous product types, hundreds of color combinations, materials, and personalizing them by applying names and numbers to the kit.

Please note, that you have been re-directed to mi Team from our partner retailer's site. Any personal data such as name, email, gender, and delivery information might be collected by adidas for shipping purposes and marketing campaigns.

The mi Team website enables you to design your team kit, customize it, and add names and number to your kit, but must ultimately be ordered and purchased by the retailer to which you have been re-directed by. This is done by assigning your order within the 'My Account' section of our site. Our site contains recommended retail price set by adidas, but the final cost, transaction and contract will be determined and agreed with the mi Team Retail Partner. For more information on customizing your kit, and placing an order, please visit our Help section.

We hope you enjoy creating your own mi Team products.

Proceed to mi Team

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Strona https://www.miteam.adidas.pl jest obsługiwana przez adidas International Marketing B.V., firmę zarejestrowaną w Holandii pod numerem wpisu 34122362, z siedzibą w Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandia („Operator”). adidas AG jest spółką macierzystą Grupy adidas, która obejmuje kilka spółek stowarzyszonych, w tym spółkę adidas International Marketing B.V.

 1. Zrozumienie niniejszych warunków korzystania
  1. Niniejsze warunki korzystania (niniejsze „Warunki”) opisują sposób dostępu i korzystania ze strony internetowej.
  2. Gdy w niniejszych Warunkach są stosowane pewne słowa i wyrażenia, niosą one określone znaczenie (znane jako „pojęcia zdefiniowane”). Pojęcia zdefiniowane można rozpoznać po tym, że pisane są wielką literą (nawet wtedy, gdy nie znajdują się na początku zdania). Znaczenie użytego pojęcia zdefiniowanego jest tożsame z tym przedstawionym w sekcji Warunki (znaczenia pojęć zdefiniowanych zostały ujęte w nawiasy i cudzysłów).
  3. W niniejszych Warunkach, wyrażenia „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do Operatora; natomiast wyrażenia „Pan/Pani” lub „Państwa” odnoszą się do Pana/Pani, czyli do osoby chcącej uzyskać dostęp lub korzystającej ze Strony.
  4. Proszę mieć na uwadze, że niniejsze Warunki nie odnoszą się do żadnej kolejności Produktów (zdefiniowanych w paragrafie 3.1), jakie zamieści Pan/Pani, korzystając z usług oferowanych na Stronie. Jeśli złoży Pan/Pani zamówienie przez Stronę, skontaktuje się z Panem/Panią lokalny sprzedawca. W przypadku przejścia do płatności za Produkty wejdą Państwo w bezpośredni stosunek umowny z danym sprzedawcą detalicznym, określony warunkami sprzedawcy.
  5. Należy mieć na uwadze, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z naszą polityką prywatności (dostępną tutaj ).
 2. Strona internetowa
  1. Strona internetowa przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników w Polsce. 
  2. Strona jest dostępna za darmo. Nie gwarantujemy, że Strona oraz jej zawartość będą zawsze dostępne, a ich odbiór nie będzie zakłócany. Dostęp do strony internetowej jest dozwolony na zasadach tymczasowych. Możemy zawiesić, wycofać, wstrzymać rozwój lub zmienić całość bądź dowolną część Strony bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Strona jest niedostępna przez dowolny okres czasu. Możemy w każdej chwili zaktualizować Stronę i/lub zmienić jej zawartość.
  3. Jest Pan/Pani odpowiedzialny/a za wykonanie wszelkich czynności wymaganych do uzyskania przez Państwa dostępu do Strony. Jest Pan/Pani także odpowiedzialny/a za upewnienie się, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Strony przez Pana/Pani połączenie internetowe są świadome niniejszych Warunków i się z nimi zgadzają.
  4. Strona i jej zawartość mają cel wyłącznie poglądowy. Zawartość nie stanowi wsparcia, na którym należy polegać.
  5. Dozwolone jest korzystanie ze Strony wyłącznie na użytek domowy, prywatny i niekomercyjny (mogą Państwo jednak korzystać ze Strony, by projektować produkty używane przez profesjonalne zespoły, jeśli posiadają Państwo upoważnienie, by je reprezentować). W szczególności zabronione jest korzystanie z tej Strony w celu projektowania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim. 
 3. Produkty
  1. Strona internetowa obejmuje gotowe produkty, stworzone wg naszego projektu, które można w pewnym stopniu modyfikować i personalizować poprzez dobór materiałów, kolorów i tym podobnych opcji personalizacji, okazjonalnie dostępnych na Stronie, takich jak dodanie nazwy, logo drużyny, logo sponsora lub numeru gracza („Personalizacja”). Jeśli zechce Pan/Pani zamówić tego typu produkty („Produkty”), transakcja zostanie przeprowadzona przez sprzedawcę detalicznego zgodnie z klauzulą 1.4.
  2. Należy mieć na uwadze, że dostępność Produktów przedstawionych na Stronie uzależniona jest od dostępności materiałów niezbędnych do wykonania Produktu. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że  będzie mógł Pan/Pani zamówić dany Pprodukt/Produkty w dowolnym momencie. W przypadku, gdy materiały niezbędne do wykonania Produktów, które chciałby Pan/Pani zamówić, okażą się niedostępne, możemy odmówić przyjęcia zamówienia.
  3. Ceny zamieszczone na Stronie są jedynie zalecanymi przez nas cenami detalicznymi (ZCD). Ceny u poszczególnych sprzedawców mogą się różnić.  Sprzedawca detaliczny skontaktuje się z Panem/Panią, by potwierdzić faktyczną cenę zamówionych produktów, w tym także koszty Personalizacji.
  4. Potwierdzając umowę zawartą z odpowiednim sprzedawcą, ponosi Pan/Pani całkowitą odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności szczegółów swojego zamówienia i pożądanej Personalizacji. 
  5. Dopuszczalne są niewielkie różnice w kolorze oraz inne odchylenia w Produktach, wynikające z innego odbioru obrazów, technologii wyświetlania oraz innych powodów technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za tego typu odchylenia i zaburzenia, a także za literówki, opisy produktów lub oczywiste błędy na Stronie.
 4. Konto i hasło
  1. Aby zamawiać produkty dostępne na Stronie, konieczne jest założenie konta („Konto”). Podczas zakładania Konta, w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, zostanie Pan/Pani poproszony/a o podanie pewnych informacji (takich jak adres e-mail) oraz utworzenie hasła. Hasło należy traktować jako informację poufną i nie należy ujawniać go osobom trzecim.
  2. Mamy prawo w dowolnej chwili dezaktywować Konta i/lub hasła, jeśli, w naszej uzasadnionej opinii, nie stosował/a się Pan/Pani do niniejszych Warunków.
  3. Jeśli wiedzą Państwo lub podejrzewają, że ktoś inny zna szczegóły logowania do Państwa Konta, należy nas niezwłocznie powiadomić, pisząc na [email address]/klikając tutaj .
  4. Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za nieuprawnione wykorzystanie szczegółów Pana/Pani konta.
 5. Dopuszczalne korzystanie

Ogólne

  1. Zgadza się Pan/Pani, by nie:
   1. korzystać ze Strony w dowolny sposób łamiący niniejsze Warunki lub odnośne lokalne, krajowe bądź międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje;
   2. kopiować, w inny sposób powielać bądź odsprzedawać dowolnej części Strony bez wyraźnego pozwolenia na takie działanie, zawartego w niniejszych Warunkach;
   3. wykorzystywać Stronę do celów komercyjnych lub biznesowych (innych niż projektowanie Produktów na użytek własny lub Pana/Pani zespołu); lub
   4. dokonywać działań, które mogłyby uszkodzić, zakłócić lub w inny sposób wpłynąć na działanie Strony bądź dowolnego wyposażenia, sieci lub oprogramowania wykorzystywanego do obsługi Strony.

Treści użytkownika

  1. W przypadku dostarczenia/wgrywania na Stronę jakichkolwiek treści, w tym także treści będących częścią Personalizacji, takich jak obrazy, tekst lub inne zapewnione przez Pana/Panią materiały („Treści użytkownika”), muszą one spełniać następujące zasady:
   1. nie mogą składać się z lub zawierać nazwy produktu, usługi, firmy, organizacji bądź wydarzenia, które należą do kogoś innego (chyba, że posiada Pan/Pani do nich stosowne prawa — na przykład w kontekście umowy sponsorskiej); 
   2. nie mogą składać się z lub zawierać nazwiska bądź pseudonimu sławnej osoby (żyjącej lub zmarłej);
   3. nie mogą naruszać znaków handlowych stron trzecich lub innych praw własności intelektualnej;
   4. nie mogą być obsceniczne, znieważające, obraźliwe ani rasistowskie oraz nie mogą promować ani sugerować nienawiści bądź krzywdy fizycznej skierowanej ku dowolnej osobie;
   5. nie mogą szykanować ani zastraszać innych osób;
   6. muszą być możliwie prawdziwe i szczere;
   7. nie mogą stanowić oszczerstw pod adresem dowolnej osoby;
   8. nie mogą wykorzystywać materiałów ani treści bądź naruszać praw prywatności innych osób;
   9. nie mogą zawierać danych osobowych innych osób (innych niż nazwiska na koszulce dozwolonych jako część procesu Personalizacji) ani informacji poufnych odnoszących się do innych osób; a ponadto
   10. nie mogą promować ani akceptować terroryzmu, przemocy bądź niezgodnego z prawem zachowania.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnych Treści Użytkownika, które w naszym mniemaniu klasyfikują się do dowolnej z powyższych kategorii. Proszę mieć na uwadze, że niektóre znaki specjalne nie są obsługiwane przez nasz system.

  1. Gwarantuje Pan/Pani iż dostarczane/wgrywane przez Państwa Treści Użytkownika spełniają powyższe Warunki, a także, że użycie przez nas tych Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami, nie naruszy praw własności intelektualnej żadnej strony trzeciej. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się na poniesienie odpowiedzialności za wszelkie straty i odszkodowania, jakie poniesiemy na skutek naruszenia przez Pana/Panią niniejszej gwarancji.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia, odrzucenia lub wstrzymania użycia Treści Użytkownika dostarczonych przez dowolną osobę, która w naszym mniemaniu narusza niniejsze Warunki.

Wirusy

  1. Nie gwarantujemy, że Strona będzie wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania i całkowicie przed nimi zabezpieczona. Jest Pan/Pani odpowiedzialny/a za konfigurację swoich technologii, programów komputerowych oraz platformy wykorzystywanych do uzyskania dostępu do Strony. Zalecamy korzystanie z własnego oprogramowania antywirusowego.
  2. Zabronione jest niewłaściwe użycie Strony poprzez celowe wprowadzenie wirusów, trojanów, pluskiew, bomb logicznych i innych złośliwych lub szkodliwych materiałów. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Strony, serwera na którym umieszczona jest Strona lub dowolnego serwera, komputera bądź bazy danych połączonych ze Stroną. Zabronione jest atakowanie Strony poprzez atak odmowy usługi (ang. denial-of-service) lub przez atak rozproszonej odmowy usługi (ang. distributed denial-of service attack). Naruszenie tych przepisów może być jednoznaczne z popełnieniem przestępstwa karnego. Wszelkie naruszenia tego typu zostaną zgłoszone stosownym organom ścigania, a Pana/Pani tożsamość zostanie ujawniona. W przypadku wystąpienia takiego naruszenia Pana/Pani prawo do korzystania ze Strony ulegnie natychmiastowemu unieważnieniu.
 1. Własność intelektualna
  1. My (lub nasza spółka stowarzyszona) jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw autorskich użytych na Stronie i w jej treści oraz dotyczących Produktów (podległych klauzuli 6.2), nazwy i znaku adidas, wszystkich czcionek własnościowych adidas, oraz nazw produktów adidas, obrazów, opakowań i wszelkich pozostałych znaków handlowych, znaków usługowych, logotypów, a także nazw handlowych występujących na produktach Grupy adidas, opakowaniach produktów i/lub na Stronie, niezależnie od ich zastrzeżenia. Niniejsze dzieła są chronione prawami ochrony własności intelektualnej oraz traktatami międzynarodowymi. Wszystkie stosowne prawa zastrzeżone.
  2. Gwarantuje Pan/Pani, że jest właścicielem bądź licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej Treści Użytkownika, które wgrywa Pan/Pani w ramach Personalizacji. Wszelkie Treści Użytkownika wygrywane na Stronę będą uznawane za niepoufne i niewłasnościowe. Zachowuje Pan/Pani pełnię swoich praw własności do Treści Użytkownika, lecz niniejszym udziela nam Pan/Pani wieczystej, międzynarodowej, niewyłącznej, bezpłatnej, możliwej do przekazania licencji na użycie, przechowywanie, kopiowanie, reprodukcję, dystrybucję, przygotowanie prac pochodnych oraz wyświetlanie Treści Użytkownika w związku usługami zapewnianymi przez Stronę, także we wszystkich mediach, oraz dystrybucję i udostępnianie stronom trzecim, w tym także wszystkim odpowiednim sprzedawcom detalicznym.    
  3. Nie posiada Pan/Pani żadnych praw do korzystania z naszych praw własności intelektualnej, innych niż wyszczególnione w niniejszych Warunkach. Zabronione jest wykorzystywanie Strony (lub jej dowolnej części bądź treści) w celach komercyjnych; może Pan/Pani pobierać materiały ze Strony wyłącznie na osobisty, niekomercyjny użytek. Zabronione jest modyfikowanie tego typu materiałów, a także ich kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, odtwarzanie, publikowanie, licencjonowanie, tworzenie prac pochodnych, przekazywanie bądź sprzedawanie.
  4. Żadna część Strony, między innymi tekst, projekty, grafiki, zdjęcia oraz obrazy na niej zgromadzone, nie mogą być kopiowane, odtwarzane, publikowane, przesyłane, udostępniane, modyfikowane, przekazywane ani dystrybuowane ponownie bądź w inny sposób wykorzystywane do celów innych niż osobiste, a także do celów publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
  5. Wszelka komunikacja lub materiały wysyłane nam przez Stronę z wykorzystaniem poczty elektronicznej bądź w inny sposób, będą traktowane jako niewłasnościowe i niepoufne (poza komunikacją i korzystaniem ze Strony związanym z Pana/Pani zamówieniem). Mamy prawo publikować, wyświetlać, umieszczać w mediach, dystrybuować lub w inny sposób korzystać z pomysłów, sugestii, wizji, projektów, wiedzy specjalistycznej oraz innych informacji zawartych w tego typu komunikacji bądź materiałach, wykorzystując je do dowolnego celu, między innymi do rozwoju, produkcji, reklamy i marketingu naszej firmy i jej produktów.
 2. Nasza odpowiedzialność
  1. Nic w niniejszych Warunkach nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:
   1. śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;
   2. oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd; oraz
   3. wszelkie kwestie, odnośnie których niezgodne z prawem byłoby nasze wykluczenie bądź ograniczenie odpowiedzialności.
  2. Z zastrzeżeniem klauzuli 7.1, nie ponosimy odpowiedzialności za Personalizację i/lub inne działania bądź zaniechania sprzedawców detalicznych (w tym także niespełnienie przez sprzedawcę detalicznego warunków zawartej umowy).  
  3. Z zastrzeżeniem klauzuli 7.1, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, niewywiązanie się bądź niespełnienia niniejszych Warunków, gdy opóźnienia lub usterki wynikają z przyczyn leżących poza naszą racjonalną kontrolą. 
  4. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść stron internetowych, których linki są umieszczone na naszej Stronie (w tym także linki do naszych sponsorów i partnerów). Nie należy uznawać tego typu linków jako popieranych przez nas stron internetowych, do których prowadzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe wskutek korzystania z nich.

Jeśli jest Pan/Pani klientem:

  1. W przypadku niespełnienia przez nas niniejszych Warunków, ponosimy odpowiedzialność za straty lub uszkodzenia, będące możliwym do przewidzenia skutkiem niedotrzymania niniejszych Warunków lub naszego zaniedbania. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożliwe do przewidzenia straty lub uszkodzenia. Strata lub uszkodzenie jest możliwe do przewidzenia, jeśli były oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub były rozważane przez obie strony w czasie Pana/Pani dostępu do Strony.
  2. Nic, co zostało zawarte w niniejszych Warunkach nie wpływa na Pana/Pani ustawowe prawa. Poradę odnośnie ustawowych praw można uzyskać w lokalnym biurze Citizens' Advice lub Trading Standards Office.
  3. Udostępniamy Stronę wyłącznie do użytku krajowego i prywatnego. Zgadza się Pan/Pani nie wykorzystywać Strony ani zawartych w niej treści do celów komercyjnych lub biznesowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę klientów, przerwy w prowadzeniu działalności bądź utratę okazji biznesowej.
 1. Zawieszenie i zakończenie
  1. W przypadku naruszenia przez Pana/Panią dowolnych z niniejszych Warunków możemy niezwłoczne podjąć dowolne z poniższych kroków (bez ograniczeń):
   1. wystosowanie ostrzeżenia;
   2. tymczasowe lub stałe usunięcie wgranych przez Pana/Panią na Stronę Treści Użytkownika;
   3. tymczasowe lub stałe wycofanie Pana/Pani prawa do korzystania ze Strony;
   4. zawieszenie lub usunięcie Pana/Pani Konta;
   5. wystosowanie przeciwko Panu/Pani postępowania sądowego w ramach rekompensaty za koszty wynikłe z naruszenia (między innymi, racjonalne koszty administracyjno-prawne);
   6. podjęcie przeciwko Panu/Pani dalszych kroków prawnych; i/lub
   7. udostępnienie danych informacji organom ścigania, jeśli jest ku temu uzasadniony powód.
 2. Zmiany w niniejszych Warunkach
  1. Okazjonalnie mamy prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach (na przykład jeśli doszło do zmian w prawie, które wymagają od nas aktualizacji Warunków). Prosimy o regularne sprawdzanie Warunków, aby zapewnić odpowiednie zrozumienie Warunków, które mają zastosowanie w czasie Pana/Pani dostępu i korzystania ze Strony.
 3. Inne ważne informacje
  1. Każdy z niniejszych Warunków działa niezależnie od pozostałych. Jeśli sąd lub odnośna władza zdecyduje, że jakaś ich część jest niezgodna z prawem lub niewykonalna, pozostałe klauzule pozostają w pełni mocy i oddziaływania.
  2. Jeśli nie podkreślimy Pana/Pani zobowiązania do spełnienia niniejszych Warunków, nie wyegzekwujemy względem Pana/Pani naszych praw bądź zrobimy to z opóźnieniem, nie będzie to oznaczało, że zrzekliśmy się naszych praw lub że niniejsze zobowiązania przestały Pana/Panią obowiązywać. Jeśli zrezygnujemy z prawa do egzekwowania kary za niedotrzymanie warunków umowy, zrobimy to wyłącznie na piśmie. Nie będzie to jednakże oznaczało, że automatycznie zrzekamy się prawa do późniejszego egzekwowania kary za niedotrzymanie warunków umowy.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do podzlecania naszych zobowiązań w ramach niniejszych warunków oraz przeniesienia, przypisania lub wprowadzania zmian we wszystkich lub części naszych praw i obowiązków dotyczących niniejszych warunków, na dowolnego członka Grupy adidas, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na Pana/Pani prawa określone przez niniejsze warunki. Zabronione jest podzlecanie, przypisywanie lub inne przenoszenie Pana/Pani praw lub zobowiązań wobec niniejszych warunków bez naszej pisemnej zgody.
  4. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania sporów online, należy skorzystać z poniższego linku do strony Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Niniejszy link został zapewniony wyłącznie w celach informacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013.  Nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w rozwiązywaniu sporu online.
 4. Prawo właściwe i kompetencja sądu
  1. Niniejsze Warunki podlegają prawu Holandii. Nie wpływa to na określone obowiązkowe przepisy prawa obowiązujące w kraju Pana/Pani zamieszkania.
  2. Spór, jaki może wyniknąć w związku z niniejszymi Warunkami, może zostać zgłoszony do — według uznania — właściwego sądu w Amsterdamie, w Holandii, lub właściwego sądu w kraju Pana/Pani zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE, którego sądy posiadają — z wyłączeniem innych sądów — odpowiednie kompetencje do rozstrzygania tego typu sporów. Zgłosimy spór, jaki może wyniknąć w związku z niniejszymi Warunkami, do kompetentnego sądu w kraju Pana/Pani zamieszkania, jeśli kraj ten jest państwem członkowskim UE. W przeciwnym razie spór zostanie zgłoszony do kompetentnego sądu w Amsterdamie, w Holandii.
 5. Kontakt

W razie jakiegokolwiek powodu do reklamacji będziemy starać się rozwiązać daną kwestię i nie dopuścić do jej ponownego wystąpienia w przyszłości. Zawsze mogą się Państwo z nami skontaktować , klikając tutaj .

Ostatnia aktualizacja warunków czerwiec 2019 r.